Welkom op het webportaal voor de bekendmakingen van de gemeente en OCMW Geetbets

 

Op deze website kan je heel wat beslissingen van de gemeente en het OCMW Geetbets terugvinden. 

  • Gemeenteraad / raad voor Maatschappelijk Welzijn: agenda, besluitenlijst en notulen
  • College van burgemeester en schepenen / vast bureau: besluitenlijst
  • Burgemeester / voorzitter van het vast bureau: besluitenlijst

Je kan zoeken via de kalender of de zoekpagina

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@geetbets.be

 

De data van GR + OR samen met de toelichtingen en besluitenlijsten van de vergaderingen voor 28 juni 2021 kan je hier raadplegen: https://www.geetbets.be/bestuur-en-diensten/bestuur/gr-or/dagordes-besluiten-van-de-gr-or-notulen

 

Reglementen en verordeningen

De reglementen en verordeningen van bovenstaande organen vind je terug op deze pagina
van onze website: https://www.geetbets.be/bestuur-en-diensten/notulen-reglementen/reglementen-verordeningen

 

Beleidsdocumenten

De beleidsdocumenten (meerjarenplannen, budgetten, beheersovereenkomsten, deontologische codes…) zijn beschikbaar
op de pagina Beleid onder het thema Bestuur en Organisatie: https://www.geetbets.be/bestuur-en-diensten/bestuur/beleidsplannen/meerjarenplan-2020-2025